Loading...

Melding

Dit multimediaverhaal bevat video- en geluidsfragmenten. Zet het geluid aan.

Gebruik het muiswiel of de pijltjestoetsen om tussen pagina's te navigeren.

Swipe om tussen pagina's te navigeren.

Hier gaan we

Vuurwerkvrije zones 2017/2018

Logo https://hu.scrollytelling.io/het-verhaal-van-lynn

Vuurwerkvrijezones en hoe gemeentes het aanpakken
Naar boven

De discussie is niet omheen te komen. Moeten gemeentes wel of niet vuurwerkvrije zones vaststellen? De grootste vraag in de discussie is of de traditie voor de veiligheid gaat. Veel mensen zijn er voor om vuurwerk af te schaffen en noemen het maar een egoïstische traditie. Honden raken in de stress, rennen weg en komen bijvoorbeeld onder een auto, zo is het eerste vuurwerkslachtoffer gemaakt in december 2017. Vogels overlijden en de tegenstanders van consumentenvuurwerk vinden het dierenleed ondragelijk. Andere vinden weer dat vuurwerk erbij hoort en laten vol trots hun collectie voor de jaarwisseling zien. In Nederland is het afsteken van vuurwerk een gebruik sinds ongeveer de jaren zeventig. Sindsdien zijn Nederlanders het gewend om vuurwerk af te steken. Van knalvuurwerk tot siervuurwerk, alles werd en wordt tijdens de jaarwisseling gebruikt. Het afsteken van vuurwerk werd steeds massaler en is nu een traditie geworden. Vuurwerkvrije zones zouden ervoor moeten zorgen dat er een evenwicht komt tussen de voor- en tegenstanders. De zones zorgen ervoor dat vuurwerk niet meer overal afgestoken worden en dat de rust bewaard wordt. Buiten de gebieden mag je al je (legale) vuurwerk afsteken. Op de vuurwerkvrije zones wordt streng gelet, vooral omdat het vaak gaat om centra met oude huizen die makkelijk in vlammen opgaan. Wanneer iemand wel vuurwerk afsteekt in een vuurwerkvrije zones is de persoon strafbaar, welke straf de persoon krijgt is niet duidelijk. De straffen en boetes die wel duidelijk zijn over vuurwerk zijn die voor illegaal vuurwerk en buiten de gelegaliseerde tijden. Voor vuurwerk afsteken buiten 18:00 op 31 december en 2:00 één januari staat een boete van 100 euro. Voor het afsteken van illegaal vuurwerk wordt een boete opgelegd op basis van de grote van het vuurwerk, hoe meer kilo hoe hoger de boete. Zo wordt er door de politie en de overheid meerdere maatregelen genomen om oud en nieuw zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Naar boven

Tijdens de jaarwisseling van 2017/2018 waren er 76 gemeente met vuurwerkvrije zones.
(In de korte animatie hierachter is te zien welke gemeentes vuurwerkvrije zones hebben gebruikt. Deze hebben een groene kleur gekregen. De overheersende rode kleur is voor de gemeentes zonder vuurwerkvrije zone.)
In totaal heeft Nederland 380 gemeentes en 76 gemeentes hadden een vuurwerkvrije zone die vooral in de centra waren. Veel gemeentes gaan niet voor de zones in verband met dat vuurwerk afsteken een traditie is en het verbieden erg lastig is. Dit is een argument van veel raadsleden in de debatten over vuurwerkvrije zones. Andere redenen om tegen de vuurwerkvrije zones te zijn is dat het handhaven van vuurwerk nauwelijks mogelijk is. Wanneer illegaal vuurwerk wordt afgestoken is de politie vaak te laat om een boete te kunnen uitdelen omdat het bewijzen wie het heeft afgestoken niet te doen is. Is de politie wel op tijd aanwezig, dan ontstaan er vaak incidenten met de oud en nieuw feestvierende personen. Dit overkomt niet alleen de politie maar ook de brandweer en ambulancebroeders worden soms belaagd. De onderzoeksraad voor veiligheid schrijft: “Maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben niet geleid tot een substantiële daling van slachtoffers, incidenten en schade die ontstaan als gevolg van het gebruik van vuurwerk. Frappant genoeg wordt ondanks de omvang van het aantal slachtoffers en ordeverstoringen doorgaans gesproken over een ‘rustige jaarwisseling’. In het artikel wordt verder nog benoemd dat vuurwerk zoals vuurpijlen, wat veel letsel veroorzaakt verboden zou moeten. Net zoals het vuurwerk wat alleen een knaleffect geeft zoals rotjes ook, dit soort vuurwerk zou namelijk leiden tot gevaarlijk gedrag en overlast geven (Muller, 2017) .

Naar boven

Seh behandelingen per leeftijd
Volledig scherm


Jaarlijks raken nog rond de 500 mensen op de spoedeisende hulp (SEH). Dit jaar waren het er 434. In de tabel hiernaast is te zien tot welke leeftijdscategorie het vaakst op de SEH is beland tijdens oud en nieuw. Uit de tabel is op te maken dat de leeftijdscategorie, 10 tot 19, het vaakst gewond raakt en dit hoeft dan niet eens door hun zelf te komen.

Seh behandelingen per leeftijd
Sluiten
Naar boven

Naar boven

Naar boven

 

Naar boven
0:00
/
0:00
Start audio

Gemeente Alkmaar is één van de gemeente met een vuurwerkvrije zone. De zone is ingesteld in het centrum. De reden hiervoor is dat Alkmaar een oud centrum heeft. De gebouwen gaan makkelijk in vlammen op. Zo bleek in 2015 toen er vier winkels verwoest werden door de vuurwerkbrand. Eén van de winkels die hierbij is verwoest is Spaanders herenmode. Wanneer u op play klikt zult u Ronald Nordemann horen, eigenaar van Spaanders, hij doet openhartig zijn verhaal over de nacht van 31 december 2015.


Naar boven
Sluiten
Voor/na weergave

Start de voor/na weergave

Het gebouw van de superstar waar het H&M bord aan hangt ziet u ook in de foto van 2018. De drie gebouwen na de superstar zijn alle drie in vlammen opgegaan en daar is nieuwbouw voor in de plaats gekomen zo als u kunt zien in de foto van 2018.

(druk op play om te kunnen schuiven)


Naar boven

Consumenten zijn niet de enige met een mening over vuurwerk. Korpschef Erik Akerboom pleit ook voor een verbod op consumentenvuurwerk. Tijdens het congres ‘Vijf voor Twaalf, veilig werken tijdens de jaarwisseling’ deze zomer, in het World Forum in Den Haag, opperde hij op om over te gaan tot een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, met behoud van siervuurwerk. Met als belangrijkste motivatie dat hij zijn mensen niet kan beschermen tegen het steeds krachtiger wordende vuurwerk. Zoals eerder gezegd is dus consumentenvuurwerk gevaarlijk voor de burger en de hulpverlener. Daarbij komt dat vuurwerk ook dierenleed veroorzaakt, de lucht vervuild en vuurwerk voor duizenden euro’s materiële schade zorgt. Toch durft de politiek het niet aan om consumentenvuurwerk te verbieden, ondanks de risico’s. De site ‘nederlandvuurwerkvrij’ heeft alle argumenten voor een vuurwerkverbod opgesomd:
 ·     Vuurwerk is alleen veilig in de handen van mensen die er een verantwoord mee omgaan en zich aan de regels houden.
 ·     Vuurwerk levert bij veel dieren en mensen angst en stress.
 ·     Vuurwerk maakt elk jaar slachtoffers aan daders en omstanders.
 ·     Vuurwerk zorgt elk jaar voor veel schade aan milieu, gebouwen en voertuigen.
 ·     In praktijk is illegaal vuurwerk niet te bestraffen in verband niet kunnen zien van een afstand wat of welk vuurwerk is afgestoken.
De tegen argumenten die op de site staan zijn minimaal. Ze gebruiken vooral quotes, zoals die van Staatsecretaris Atsma die in juli zei: “Vuurwerk hoort bij oud en nieuw en zolang het verantwoord wordt gebruikt, beleven veel mensen er plezier aan.” (Nederlandvuurwerkvrij, 2018)

Naar boven

Als alternatief voor consumentenvuurwerk worden vuurwerkshows vaak genoemd. Toch worden de shows nog niet door veel gemeente gehouden alleen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn, Hilversum en Zoetermeer zijn tijdens oud en nieuw shows te vinden. De Stichting Maatschappij en Veiligheid had de gemeenten opgeroepen om met professionele vuurwerkshows te komen, in combinatie met vuurwerkvrije zones, om incidenten en ongevallen te verminderen. Dit advies is door weinig gemeentes opgevolgd, waardoor in de gemeentes Groningen en Zaltbommel de bewoners zelf een show hebben georganiseerd. Tegen het AD zegt de burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinoog, dat hij het niet nodig vindt om te betalen voor een vuurwerkshow, wel heeft hij vuurwerkvrije zones in het centrum afkondigt. De shows wilt hij pas zodra er een geheel consumentenvuurwerkverbod komt in Nederland. Daarvoor wilt hij niet betalen om vuurwerkoverlast te verminderen. Burgemeester Broertjes van Hilversum noemt dit jammer. De show in Hilversum kost 10.000 euro. De helft daarvan wordt betaald door lokale ondernemers. “In het buitenland zijn centrale vuurwerkshows de normaalste zaak van de wereld. Het wordt tijd dat we dat in Nederland ook inzien”, zegt Broertjes (Schildkamp, 2015).        

Naar boven
0:00
/
0:00
Start audio

Volgens Ronald Nordemann is het logisch dat Alkmaar geen vuurwerkshow organiseert tijdens oud en nieuw. Als u op play klikt hoort u waarom.

Naar boven

Dit jaar zijn het aantal vuurwerkslachtoffers opgelopen en hoewel het aantal incidenten afneemt zij het er nog steeds honderden. Toch wordt vanwege de traditie geen verbod ingesteld op consumentenvuurwerk, ondanks het gevaar voor de burgers en hulpverleners. De traditie is voor veel mensen erg belangrijk en dat verhindert het instellen van een consumentenvuurwerkverbod. Het alternatief, vuurwerkshows, zouden veel moeten oplossen maar gemeentes voelen er weinig voor om te betalen om vuurwerkoverlast te verminderen. Hoe we 2018 uit zullen gaan, is nog even afwachten. Eerst 2018 goed doorkomen.  

Naar boven
Scroll om door te gaan
Swipe om door te gaan