Loading...

Melding

Dit multimediaverhaal bevat video- en geluidsfragmenten. Zet het geluid aan.

Gebruik het muiswiel of de pijltjestoetsen om tussen pagina's te navigeren.

Swipe om tussen pagina's te navigeren.

Hier gaan we

Probleem of tijdwinst?

Logo https://hu.scrollytelling.io/probleem-of-tijdwinst
0:00
/
0:00
Start video

CO2 reductie is een noodzaak

Naar boven

De Rotterdamse haven is 42 kilometer lang en daarmee de grootste van Europa. Het is de in- en uitgang voor de goederen in Europa. De haven is een plek met veel industrie: olieraffinaderijen, palmolieraffinaderijen, biobrandstofproducenten, biochemische fabrieken en diverse elektriciteitscentrales, noem het maar op. Volgens de Havenvisie van 2016 is deze industrie verantwoordelijk voor circa 90 procent van de CO2-uitstoot van de regio Rotterdam. Dat is heel veel, te veel. Zeker voor de klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord.  

Klimaatakkoord

Een paar jaar geleden is het klimaatakkoord van Parijs van de grond gekomen,. Het is door tweehonderd landen ondertekend, ook door Nederland. Het kabinet heeft als doelstelling om in 2030 49 procent van de broeikasgassen te reduceren ten opzichte van 1990. In 2050 moet het 95 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. De doelstellingen zijn ambitieus, maar geven ook de noodzaak van de situatie aan.
Naar boven

Een data set van de Rijksoverheid betreft de grote industrie die deelneemt aan het Europese handelssysteem. De visualisatie is gefilterd op Rotterdam en haar grote industrie.

Wat vertelt deze visualisatie? 
De visualisatie laat zien dat er in Rotterdam drie grote vervuilers zijn en dat de CO2-uitstoot sinds 2015 stagneert. Waarschijnlijk door de doelstellingen van het klimaatakkoord. 

Klik op de volgende pagina op de cirkels in de grafiek voor informatie. Naar boven
Naar boven

‘’Uit verschillende onderzoeken blijkt, wanneer  je de doelstellingen van 2030 en 2050 wilt halen, dat je een helleboel maatregelen moet nemen. Een van de belangrijkste is dat wij toewerken naar een nieuw energiesysteem.’’  

‘’Het bestaande energiesysteem is gebaseerd op fossiele brandstof. We gebruiken veel kolen, gas en olie. En als je echt die radicale reducties van 49 en 95 procent ten opzichte van 1990 wilt behalen, dan zal je van heel dat systeem af moeten en een ander energiesysteem moeten bedenken. Maar dat moet allemaal nog ontwikkeld worden. Dat betekent niet dat je nu alleen maar een nieuw systeem kan ontwikkelen en verder niks doet. Je moet nu maatregelen nemen om zoveel mogelijk CO2 uit de lucht te halen en op lange termijn nadenken over een nieuw energiesysteem .’’

''Op korte termijn is CO2-opslag in de zeebodem een goede oplossing.''

Naar boven

CCS is essentieel van toepassing om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, volgens het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL).  Letterlijk vertaalt is CCS, CO2-afvang en opslag. Het idee is om CO2 niet uit te stoten, maar af te vangen en op te slaan.

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) 
CCUS is nog mooier dan CCS. Naast afvang en opslag, zorgt CCUS ook voor hergebruik van de CO2. De CO2 die je opslaat kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de kassen in het Westland. In kassen gebruiken zij CO2 om groente te verbouwen. 

De Rotterdamse haven wilt CCS en CCUS gaan gebruiken onder de naam Porthos. Naar boven

Project-Porthos project
Het project heet Porthos, dat staat voor: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage

Het plan komt van drie partijen: Port of Rotterdam, het bedrijf dat kennispartner is van de hele haven. Energie Beheer Nederland (EBN), een staatsbedrijf dat veel verstand heeft over de ondergrond. En Gasunie, een bedrijf dat veel kennis heeft over infrastructuren. De partijen hebben het plan om een centrale infrastructuur door de haven heen te leggen.

Een pijpleiding door de haven heen met een centraal punt aan het einde van de haven. Dit centrale punt is in dit geval de Noordzee. Vijfentwintig kilometer onder de grond liggen lege gasvelden. In die lege gasvelden zal CO2 worden gepompt en opgeslagen.   

De bedrijven die CO2 uitstoten, moeten zelf CO2 afvangen en transporteren met een eigen pijpleiding naar de infrastructuur. 

Klik hier voor een video van Port of Rotterdam, waar Sjaak Poppe het idee uitlegt. 


Naar boven
Naar boven
Sluiten
Voor/na weergave

Start de voor/na weergave

Nieuwe infrastructuur, een pijpleiding, waar bedrijven zich op aan kunnen sluiten. Zo stoten zij geen CO2 uit, maar slaan zij het op en gaat het richting het lege gasveld in de Noordzee.

Klik op de verticale lijn en schuif naar links voor een illustratie van de pijpleiding. 

Naar boven

Uit verschillende haalbaarheidsstudies blijkt dat CO2-opslag technisch haalbaar is, meldt Port of Rotterdam.

Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat wil in de loop van dit jaar tot een nieuw nationaal klimaatakkoord komen, waarin afspraken worden gemaakt over alle instrumenten en maatregelen die worden genomen om aan die doelstellingen van 2030 te voldoen. Daar hebben zij een methode voor gevonden, namelijk de sectortafel.

Sector- en regionale tafel 
De afspraken voor het klimaatakkoord worden aan tafel gemaakt per sector. Zo heeft de industrie ook een sectortafel, waar partijen uit verschillende regio's aan tafel zitten. De partijen zijn uitgenodigd door het kabinet, omdat de partijen zelf een bijdrage aan CO2-reductie kunnen leveren.

Aan tafel wordt nu gesproken met mensen uit de industrie, NGO's en wetenschappers om te kijken welke maatregelen ze moeten nemen om de CO2 terug te dringen. Het Porthos project speelt daar een belangrijke rol in, omdat het op korte termijn een belangrijk aandeel zou kunnen hebben in het terugdringen van CO2-uitstoot. 

Wanneer gaat het van start? 
''Eind vorig jaar hebben EBN, Gasunie en Port of Rotterdam haalbaarheidsstudies gedaan naar het project. Met vragen als 'zijn hier gasvelden voor beschikbaar?', 'is het economisch qua investeringen interessant?' en 'hoe dek je de risico's met hulp van de overheid?'. Twee maanden geleden is besloten dat er alle aanleiding is om hiermee door te gaan. Dus de rest van dit jaar wordt voornamelijk gebruikt om alle details op technisch en economisch gebied op tafel te krijgen.''

''Wij hebben het plan om in de loop van 2019 een finaal investeringsbesluit te nemen of je hiermee doorgaat of niet'' aldus Bert Regeer van Port of Rotterdam.Naar boven

Niet iedereen is weg van de oplossing CCS. Zo heeft Greenpeace een rapport uitgebracht met de risico's. Zij vinden namelijk dat daar te weinig aandacht voor is. De overheid en het bedrijfsleven moeten volgens Greenpeace niet blind inzetten op CCS.

De risico's
In totaal zijn er zeventien operationele CCS projecten wereldwijd. waarvan dertien voor betere oliewinning en vier voor CO2-opslag. Van de vier projecten zijn er twee recent gestart in Canada (2015) en de Verenigde Staten (2017). De andere twee bevinden zich beiden in Noorwegen en zijn vijftien jaar oud. Een van deze projecten (het Sleipner-veld) kampt met scheuren. Geen van deze projecten betreft opslag in gasvelden. Greenpeace vindt het gewaagd om te stellen dat Nederland met minimale ervaring succesvol CO2 op kan slaan.

Greenpeace is niet tegen CCS, maar wil een signaal afgeven dat je niet blind moet inzetten op CCS en de risico's moet uitsluiten.


Naar boven

Op dit moment is het besluit nog niet genomen om Project-Porthos door te laten gaan. De overheid en de industrie zijn enthousiast, maar er spelen veel factoren mee. Dus een besluit is niet snel genomen. 

Wat wij wel weten is dat CCS dus een oplossing is om CO2-uitstoot te reduceren. Het is mogelijk om CO2 af te vangen, te transporteren door leidingen en op te slaan in een leeg gasveld. 

Daarnaast biedt het tijdwinst om naar een nieuw energiesysteem over te gaan., want het huidige energiesysteem is te schadelijk voor de aarde. 

Dus het heeft allebei een kern van waarheid. Het is zowel een oplossing als tijdwinst. 


Naar boven
Scroll om door te gaan
Swipe om door te gaan